وزارت آموزش و پرورش

آخرین اخبار و رویدادها
گروه دوره ها
دوره های سازمان

دوره تخصصی مدیریت کلاس درس

50%تخفیف دهه امامت

32 ساعت
250000 ریال
20 ساعت
200000 ریال

هنر خوشنویسی

50%تخفیف دهه امامت

32 ساعت
250000 ریال
14 ساعت
140000 ریال

روانشناسی یادگیری

50%تخفیف دهه امامت

16 ساعت
200000 ریال
16 ساعت
140000 ریال
16 ساعت
120000 ریال
22 ساعت
200000 ریال

هوش مصنوعی(تکمیلی)

50%تخفیف دهه امامت

28 ساعت
190000 ریال

هوش مصنوعی(مقدماتی)

50%تخفیف دهه امامت

36 ساعت
250000 ریال
48 ساعت
360000 ریال
28 ساعت
220000 ریال
40 ساعت
320000 ریال

معرفت و بصیرت حسینی

50%تخفیف دهه امامت

8 ساعت
20000 ریال
44 ساعت
360000 ریال
40 ساعت
300000 ریال
42 ساعت
330000 ریال

بدو خدمت معلمین

50%تخفیف دهه امامت

54 ساعت
500000 ریال

تولید محتوی الکترونیکی

50%تخفیف دهه امامت

48 ساعت
350000 ریال

بازی وار سازی(Gamification)

50%تخفیف دهه امامت

48 ساعت
350000 ریال
48 ساعت
350000 ریال

شیوه های نوین آموزش مجازی

50%تخفیف دهه امامت

20 ساعت
160000 ریال

اصول ایمنی و کمکهای اولیه

50%تخفیف دهه امامت

30 ساعت
270000 ریال
24 ساعت
200000 ریال
12 ساعت
180000 ریال
26 ساعت
390000 ریال
26 ساعت
390000 ریال
26 ساعت
390000 ریال
130 ساعت
1950000 ریال
ارتباط با سازمان

برای دانلود اپلیکیشن اندروید سانیار کلیک نمایید.

دانلود اپلیکیشن

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزشی و پژوهشی پویش مسیر توسعه می باشد