وزارت آموزش و پرورش

آخرین اخبار و رویدادها
دوره های سازمان
48 ساعت
400000 ریال
20 ساعت
180000 ریال

روانشناسی تربیتی(تخصصی)

50%تخفیف ویژه دهه کرامت

24 ساعت
220000 ریال
24 ساعت
220000 ریال
22 ساعت
200000 ریال

اصول ایمنی و کمکهای اولیه

50%تخفیف ویژه دهه کرامت

30 ساعت
270000 ریال

شیوه های نوین آموزش مجازی

50%تخفیف ویژه دهه کرامت

20 ساعت
160000 ریال
48 ساعت
350000 ریال

روانشناسی یادگیری

50%تخفیف ویژه دهه کرامت

16 ساعت
140000 ریال
20 ساعت
150000 ریال

روش های فعال یاددهی و یادگیری

50%تخفیف ویژه دهه کرامت

32 ساعت
250000 ریال

بازی وار سازی(Gamification)

50%تخفیف ویژه دهه کرامت

48 ساعت
350000 ریال

پرورش خلاقیت در دانش آموزان

50%تخفیف ویژه دهه کرامت

16 ساعت
120000 ریال

تولید محتوی الکترونیکی

50%تخفیف ویژه دهه کرامت

48 ساعت
350000 ریال

فناوری های نوین آموزشی

50%تخفیف ویژه دهه کرامت

24 ساعت
200000 ریال

بدو خدمت معلمین

50%تخفیف ویژه دهه کرامت

54 ساعت
500000 ریال
42 ساعت
330000 ریال
44 ساعت
360000 ریال
40 ساعت
300000 ریال

روخوانی و روان خوانی قرآن کریم

50%تخفیف ویژه دهه کرامت

28 ساعت
220000 ریال
16 ساعت
140000 ریال

یادگیری معکوس

50%تخفیف ویژه دهه کرامت

12 ساعت
120000 ریال

مبانی برنامه ریزی درسی

50%تخفیف ویژه دهه کرامت

24 ساعت
240000 ریال

فن بیان و سخنوری

50%تخفیف ویژه دهه کرامت

24 ساعت
220000 ریال

آموزش مهارتهای زبانی به کودکان

50%تخفیف ویژه دهه کرامت

24 ساعت
240000 ریال

روانشناسی خانواده

50%تخفیف ویژه دهه کرامت

12 ساعت
120000 ریال

مهارت های هفتگانه ICDL

مدرسین گروه آموزشی

130 ساعت
1950000 ریال

اطلاعات و ارتباطات (Internet )

مدرسین گروه آموزشی

12 ساعت
180000 ریال
20 ساعت
300000 ریال

بانک های اطلاعاتی (Access)

مدرسین گروه آموزشی

26 ساعت
390000 ریال

صفحه گسترده (Excel)

مدرسین گروه آموزشی

26 ساعت
390000 ریال

واژه پرداز (Word)

مدرسین گروه آموزشی

26 ساعت
390000 ریال
8 ساعت
120000 ریال
12 ساعت
180000 ریال
ارتباط با سازمان

برای دانلود اپلیکیشن اندروید سانیار کلیک نمایید.

دانلود اپلیکیشن

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزشی و پژوهشی پویش مسیر توسعه می باشد