وزارت آموزش و پرورش

آخرین اخبار و رویدادها
دوره های سازمان

روانشناسی خانواده

مدرسین گروه آموزشی

12 ساعت
180000 ریال
24 ساعت
360000 ریال

بدو خدمت معلمین

مدرسین گروه آموزشی

54 ساعت
810000 ریال

فن بیان و سخنوری

مدرسین گروه آموزشی

24 ساعت
360000 ریال

یادگیری معکوس

مدرسین گروه آموزشی

12 ساعت
180000 ریال
20 ساعت
300000 ریال

مبانی برنامه ریزی درسی

مدرسین گروه آموزشی

24 ساعت
360000 ریال

معرفت و بصیرت حسینی

مدرسین گروه آموزشی

8 ساعت
120000 ریال

روانشناسی یادگیری

مدرسین گروه آموزشی

16 ساعت
240000 ریال
16 ساعت
240000 ریال
20 ساعت
300000 ریال
28 ساعت
420000 ریال
44 ساعت
660000 ریال
42 ساعت
630000 ریال
40 ساعت
600000 ریال

اطلاعات و ارتباطات (Internet )

مدرسین گروه آموزشی

12 ساعت
180000 ریال
20 ساعت
300000 ریال
26 ساعت
390000 ریال

صفحه گسترده (Excel) ویژه معلمین

مدرسین گروه آموزشی

26 ساعت
390000 ریال

واژه پرداز (Word) ویژه معلمین

مدرسین گروه آموزشی

26 ساعت
390000 ریال
12 ساعت
180000 ریال
8 ساعت
120000 ریال
130 ساعت
1950000 ریال
ارتباط با سازمان

برای دانلود اپلیکیشن اندروید سانیار کلیک نمایید.

دانلود اپلیکیشن

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزشی و پژوهشی پویش مسیر توسعه می باشد