وزارت آموزش و پرورش

آخرین اخبار و رویدادها
دوره های سازمان

روانشناسی خانواده

مدرسین گروه آموزشی

12 ساعت
120000 ریال
24 ساعت
264000 ریال

بدو خدمت معلمین

مدرسین گروه آموزشی

54 ساعت
488000 ریال

فن بیان و سخنوری

مدرسین گروه آموزشی

24 ساعت
288000 ریال

یادگیری معکوس

مدرسین گروه آموزشی

12 ساعت
144000 ریال
20 ساعت
200000 ریال

مبانی برنامه ریزی درسی

مدرسین گروه آموزشی

24 ساعت
240000 ریال

روانشناسی یادگیری

مدرسین گروه آموزشی

16 ساعت
160000 ریال
16 ساعت
160000 ریال
20 ساعت
200000 ریال
28 ساعت
288000 ریال
44 ساعت
440000 ریال
42 ساعت
420000 ریال
40 ساعت
400000 ریال

اطلاعات و ارتباطات (Internet )

مدرسین گروه آموزشی

12 ساعت
144000 ریال
20 ساعت
240000 ریال

بانک های اطلاعاتی (Access)

مدرسین گروه آموزشی

26 ساعت
312000 ریال

صفحه گسترده (Excel)

مدرسین گروه آموزشی

26 ساعت
312000 ریال

واژه پرداز (Word)

مدرسین گروه آموزشی

26 ساعت
312000 ریال
12 ساعت
144000 ریال
8 ساعت
96000 ریال

مهارت های هفتگانه ICDL

مدرسین گروه آموزشی

130 ساعت
1560000 ریال
ارتباط با سازمان

برای دانلود اپلیکیشن اندروید سانیار کلیک نمایید.

دانلود اپلیکیشن

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزشی و پژوهشی پویش مسیر توسعه می باشد