وزارت آموزش و پرورش

آخرین اخبار و رویدادها
گروه دوره ها
دوره های سازمان
24 ساعت
200000 ریال

فن بیان و سخنوری

50%تخفیف شعبانیه

24 ساعت
220000 ریال
30 ساعت
270000 ریال
20 ساعت
160000 ریال
48 ساعت
350000 ریال
32 ساعت
250000 ریال

بازی وار سازی(Gamification)

50%تخفیف شعبانیه

48 ساعت
350000 ریال

تولید محتوی الکترونیکی

50%تخفیف شعبانیه

48 ساعت
350000 ریال

فناوری های نوین آموزشی

50%تخفیف شعبانیه

24 ساعت
200000 ریال

بدو خدمت معلمین

50%تخفیف شعبانیه

54 ساعت
500000 ریال
42 ساعت
330000 ریال
40 ساعت
300000 ریال
44 ساعت
360000 ریال
40 ساعت
320000 ریال
48 ساعت
360000 ریال
28 ساعت
220000 ریال

هوش مصنوعی(مقدماتی)

50%تخفیف شعبانیه

36 ساعت
250000 ریال

هوش مصنوعی(تکمیلی)

50%تخفیف شعبانیه

28 ساعت
190000 ریال
22 ساعت
200000 ریال
16 ساعت
120000 ریال
12 ساعت
180000 ریال
26 ساعت
390000 ریال
26 ساعت
390000 ریال
26 ساعت
390000 ریال
130 ساعت
1950000 ریال
26 ساعت
390000 ریال
26 ساعت
390000 ریال
ارتباط با سازمان

برای دانلود اپلیکیشن اندروید سانیار کلیک نمایید.

دانلود اپلیکیشن

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزشی و پژوهشی پویش مسیر توسعه می باشد